Romsås sykehjem

Aktiv og trygg hverdag ut fra dine behov

Attendo Romsås sykehjem ligger i Romsås senter i Groruddalen. Vi jobber for en aktivt og meningsfylt hverdag i tråd med den enkelte beboers ønsker og behov. Vi vil skape et aktivt miljø der beboerene bestemmer over sin egen hverdag, og samtidig gjøre sykehjemmet til en trivelig møteplass mellom generasjoner i nærmiljøet.

Daglig leder

Anne-Lise Skjæveland

Phone: 0047 911 73 592

Kontakt Se detaljer

Telefon:

0047 23 43 56 00

E-mail:

Adresse

Romsås senter 1, 0970 Oslo

Maten på Romsås sykehjem

God mat i hyggelig selskap setter en spiss på hverdagen. Et måltid dreier seg ofte mer enn om bare maten. Vi forsøker å gjøre dette til en sosial og hyggelig stund, og sørger for at den enkelte får god og næringsrik mat. Vi tilrettelegger og tilpasser måltidene ut fra den enkeltes ernæringsbehov og tilpasser tid og sted etter ønsker og behov. Vi skaper matglede ved å servere mat du liker og er kjent med, ved å legge tilrette for deltakelse og opplevelse av mestring, og gjennom  gode samtaler. Samtaler rundt god mat i hyggelig lag kan hente fram mange gode minner.  Middagen kjøper vi fra Silurveien storkjøkken, resten tilbereder vi selv på avdelingene. Vi har et eget matråd på huset som hele tiden jobber med å ha fokus på gode måltider, mathåndtering og forbedringer.

Detaljer om Romsås sykehjem

Bomiljø

Attendo Romsås sykehjem har 93 heldøgnsplasser, fordelt på 5 avdelinger. Post 3 -  6 er somatiske avdelinger med hhv 20 og 21 beboere. Post 2 er helt nyoppusset og tas ibruk fra slutten av oktober som en skjermet avdeling for mennesker emd demenssykdom. Alle beboere har eget rom, de fleste deler toalett og dusj.

Vi oppfordrer beboere og deres pårørende til å sette sitt eget preg på rommet; med egne møbler, gjenstander, bilder og ting de setter pris på og har et forhold til. Det hjelper våre ansatte til å bli bedre kjent med den enkeltes livshistorie og bidrar til trivsel.

Alle avdelinger har en eller flere fellesstuer med kjøkken, hvor vi samles til måltider, hyggelig lag  eller ulike hverdagsaktiviteter.

 

 

Våre ansatte

Attendo Romsås sykehjem har dyktige medarbeidere som jobber tverrfaglig for å sikre god omsorg for den enkelte. Personalgruppen består av sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitører, assistenter, renholdere  og serviceleder. Sykehjemmet ledes av daglig leder som er sykepleier, og hvert team ledes av teamleder. Kvalitetsleder er sykepleier og har ansvar for oppfølging av faglig kvalitet. Hver beboer har en kontaktperson og en ansvarlig sykepleier.

Vårt mål er stolte og engasjerte medarbeidere som trives med å jobbe med eldre og yte service, slik at beboerne opplever en trygg og trivelig hverdag.

Attendo Romsås sykehjem er godkjent lærebedrift, og er med i Opplæringskontorert i Oslo kommune 

Øvrige tilbud

Sykehjemmet er igang med en større oppussing og utbedringsprosess. Attendo jobber i tillegg med å etablere en kafe i 1. etasje, og å flytte noen kontroer i etasjene slik at det blir flere rom til ulike aktivieter for beboere.

Månedens kulturaktiviteter henger oppslått i inngangspartiet og på avdelingene, og pårørende er velkommen til å delta sammen med sine.

Vi har et godt samarbeid med aktører i nærmiljøet, som på ulike vis bidrar til en aktiv hverdag for våre beboere.