Attendo Boganes sykehjem

Omsorg - Medmenneske - Kultur og aktivitet

Boganes sykehjem ligger i fine omgivelser i Gauselvågen , og drives av Attendo velferd på oppdrag for Stavanger kommune. Sykehjemmet ble bygget i 2004, og har totalt 64 beboerrom. Vi jobber for en aktiv og meningsfylt hverdag i tråd med den enkelte beboers ønsker og behov, og vil skape et miljø der beboerne bestemmer over sin egen hverdag. Samtidig ønsker vi å gjøre sykehjemmet til en trivelig møteplass mellom generasjoner i nærmiljøet.

Daglig leder

Jannike Tveiten

Phone: 92669535

Kontakt Se detaljer

Department
Fagansvarlig sykepleier, Sissel Astrup 55155997/55155990

Adresse

Gauselvågen 16, Stavangers kommun

Detaljer om Attendo Boganes sykehjem

Bomiljø

Boganes sykehjem har 64 heldøgnsplasser. Disse er fordelt på ordinære sykehjemsplasser, skjermet enhet for personer med demens, og lindrende enhet. Alle avdelingene er organisert i små enheter med 8 rom, med eget bad/wc. Hver avdeling har eget kjøkken med spiseplass hvor måltider tilbys i fellesskap, samt dagligstue med TV hvor det tilrettelegges for sosialt samvær.  Vi oppfordrer beboere og deres pårørende til å sette sitt eget preg på rommet; med egne møbler, gjenstander, bilder og ting de setter pris på og har et forhold til. Det hjelper våre ansatte til å bli bedre kjent med den enkeltes livshistorie og bidrar til trivsel.

Våre ansatte

Boganes sykehjem har dyktige medarbeidere som jobber tverrfaglig for å sikre god omsorg for den enkelte. Personalgruppen består av sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, og pleieassistenter. Sykehjemmet ledes av daglig leder som er sykepleier, og hvert team ledes av teamleder. Kvalitetsleder er sykepleier og har ansvar for oppfølging av faglig kvalitet. Hver beboer har en kontaktperson og en ansvarlig sykepleier.

Vårt mål er stolte og engasjerte medarbeidere som trives med å jobbe med eldre og yte service, slik at beboerne opplever en trygg og trivelig hverdag.

 

Skjermet enhet for personer med demens:

Boganes sykehjem har 16 plasser tilrettelagt for personer med demens. Vårt mål for den enkelte beboer er, at de hver dag skal oppleve stjernestunder som gir glede og mening. De 16 plassene er organisert i to enheter med 8 beboere i hver. De små gruppene skaper en atmosfære av nærhet og trivsel.  For personer med demens er det viktig at hverdagen oppleves rolig og trygg. Her er kontinuiteten av personalet og lav turnover ekstra viktig. Vi skaper trygghet ved å ha en mest mulig strukturert hverdag med faste rutiner. Personalet som arbeider på denne avdelingen er spesielt interessert i å arbeide med personer med demens.

 

Lindrende enhet:

Lindrende enhet er et korttidstilbud for personer med behov for lindrende omsorg, pleie og behandling. Hovedoppgaven til lindrende enhet er å  håndtere, fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov. Det legges til rette for at pasienten får avgjørende innflytelse på egen livssituasjon. Pasientens selvstendighet og selvfølelse skal opprettholdes.

Lindrende enhet ligger naturskjønt til på Boganes sykehjem. Avdelingen har 8 sengeplasser, og ligger litt tilbaketrukket i forhold til de øvrige enhetene på sykehjemmet. Enheten har egen inngang og eget uteareal. Avdelingen har ansatte med høy faglig kompetanse. Vi har lege, sykepleiere/spesialsykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og helsefagarbeidere. Vi samarbeider med andre faggrupper ved behov. Vi har også nært samarbeid med prest, frivillige medarbeidere, Kreftomsorg Rogaland, Kreftforeningen og andre organisasjoner. Pasientens pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner ved lindrende enhet. Pårørende kan være tilstede så mye de og pasienten ønsker. Enheten har et eget rom for pårørende, med mulighet for overnatting.

 

Aktivitetsdosetten:

Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus. Aktiviteter kan virke som medisin. Når aktivitetene gjøres systematisk uke etter uke har det en helsebringende effekt. På Boganes har vi flere "aktivitetsdoktorer" som utarbeider individuelle "aktivitetsdosetter" til våre beboere.

Øvrige tilbud

Sykehjemmet har en kafe som er tilgjengelig for beboere, pårørende, ansatte og naboer. Her arrangeres det aktiviteter og fester. I tillegg har vi frisør, fotpleier og eget velværerom med badekar. Vi har et godt samarbeid med Jåttå VGS som arrangerer SPA-dager for beboere, pårørende og ansatte.

På Boganes sykehjem har vi fysioterapeut, ergoterapeut og aktivitetsansvarlig som jobber sammen for å skape et variert og individuelt tilpasset aktivitetstilbud for beboerne. De tre får god hjelp fra ansatte, forskjellige frivillighetsorganisasjoner, elever fra Jåttå vgs. og Bergeland vgs. for å kunne opprettholde et fokus på aktiviteter i hverdagen.

Hver måned gir vi ut en kulturfolder til hver beboer med aktivitetene for den aktuelle måned. Her er oversikt over faste aktiviteter som skjer hver uke, som fellestrim med fysioterapeuten to ganger i uken. Og det varierende tilbudet som følger årshjulet og er forskjellig for hver måned, som gårdsbesøk under lemming som finner sted i april.

Eksempler på aktiviteter ved sykehjemmet:

 • Bingo/Quiz, både avdelingsvis og for alle.
 • Bussturer, korte turer i nærområdet og lange dagsturer som for eksempel til Lysefjorden og Byrkjedals tunet.
 • Gåturer i nærområdet.
 • Fellestrim med fysioterapeuten.
 • Sittedans.
 • Vaffelsteking med Jåttå vgs.
 • Høytlesing fra avis og bøker.
 • Andakt.
 • Konserter på sykehjemmet ved forskjellige musikere.
 • Håndarbeid som strikking, maling, lage sesongpynt.
 • Stelle i sansehagen og grønnsaksbedet.
 • Besøksgrupper avdelingsvis, bestående av elever fra Jåttå vgs.
 • Temafester

Vi er åpne for alle forslag til aktiviteter, og pårørende er hjertelig velkommen til å delta på arrangementene.