Attendo Nøstret Bo- og omsorgssenter

 • Nøstret - hverdagstrygghet i over 50 år

  Nøstret er en familiebedrift med ulike botilbud, vakkert plassert i Hole kommune. Vi har i over femti år i Hole kommune bygget opp et godt tilbud til mennesker som er i behov for et langsiktig botilbud.

  Daglig leder

  • Hilde Birgitte Moe

   Phone: 92096960

  • Teamleder Nøstret 1: Tove Klette Jensen Teamleder Nøstret 2:Elin Bækø Braathen

   Phone: Tove: 93201328 Elin: 93204764

  Kontakt Se detaljer

  Adresse

  Bønsnesveien 171, 3530 Røyse

  Detaljer om Attendo Nøstret Bo- og omsorgssenter

  Om boligen

  Attendo Nøstret er et heldøgns bo- og omsorgstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Vi har to avdelinger som ligger på Røyse, og en på Kroksund, alle ligger nydelig til i Hole kommune. 

  Vår målgruppe kan ofte ha tilleggsproblematikk som; somatiske utfordringer, rus og psykisk utviklingshemming etc., men det er den psykiske lidelsen som er dominerende.   

  Vårt tilbud har en miljøterapeutisk tilnærming, med individuelle tiltak basert på beboernes behov. Det kan være bistand til botrening, kosthold, medisiner, aktiviteter, sosiale relasjoner, økonomi, renhold etc.

  Vårt personell har kompetanse på å ivareta beboernes somatiske, medisinske, psykiatriske, sosiale og miljøterapeutiske behov, helt opp til spesialisthelsetjenestenivå.

  Aktivitetstilbud

  Nøstret tilbyr hverdagstrygghet gjennom:

  • Et individuelt tilpasset tilbud med stabilitet, forutsigbarhet og trygge rammer som også ivaretar menneskers behov for et sosialt nettverk.
  • Målrettet miljøarbeid og kontinuerlig langsiktig psykiatrisk og somatisk oppfølging i en tilpasset bolig beliggende i vakre omgivelser med kjent, stabilt personale.
  • Et bredt aktivitetstilbud tilpasset, og utviklet i samarbeid med, målgruppen

   

  Våre beboere motiveres til å delta på et bredt aktivitetstilbud. Beboerne tilbys faste ukes-aktiviteter, samt lengre utflukter etter ønske fra beboergruppen. I våre aktiviteter har vi fokus på samhandling, og relasjonsbygging på tvers av funksjonsnivå, alder og avdelinger.

  Våre botilbud spenner fra rom med tett tilknytning til personalbase, til leilighet hvor man kan regulere avstand til personalet ut fra forutsetninger og behov.

  Vi disponerer gode lokaler for sosiale sammenkomster, store eller små.

  Våre uteområder spenner over ca.15 mål parkmessig opparbeidede grøntarealer med rekreasjonsmuligheter.

  Attendo Nøstret trädgård Attendo Nøstret trädgård balkong

  Attendo Nøstret trädgården Attendo Nøstret blomster