Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Attendo følger utviklingen av koronaviruset 13.03.2020

Attendo følger utviklingen av koronaviruset svært nøye og følger til enhver tid Folkehelseinstituttets råd og tiltak. I tillegg følger vi smittevernmyndighetenes tiltak i hver enkelt av kommunene vi har virksomheter i. Det er innført besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter, med enkelte unntak for besøk til beboere i livets sluttfase.

Det vil være adgangskontroll med registrering ved unntaksvise besøk og vareleveringer. Det er sendt ut detaljert informasjon til alle pårørende. Vårt helsepersonell følger smittevernrutiner og andre tiltak som fortløpende kommer fra Folkehelseinstituttet. Noe personell er allerede i karantene som en del av forebyggingen. Vi sikrer forsvarlig drift gjennom omplassering av personell og innkalling av reservekapasitet. Det er også igangsatt ekstra veiledning til personalet, og kompetansehevende tiltak i smittevern pågår kontinuerlig. Ledelsen i Attendo Norge har satt krisestab, og veileder virksomhetenes ledere og ansvarsvakter på døgnbasis.

Så langt viser studier at eldre på grunn av aldring og underliggende sykdommer er ekstra utsatt for alvorlige følger av en eventuell smitte, derfor ber vi om forståelse for restriktive tiltak.

Livet inne på våre virksomheter vil selvsagt være preget av smitteverntiltak, men vi legger også nå sterk vekt på at omsorgen skal være preget av naturlig hverdagsliv, ekstra god mat, og en varm og hyggelig atmosfære.
Vi vil så langt det er mulig kunne formidle telefonsamtaler og skypemøter mellom pårørende og beboere. Ta kontakt med våre respektive sykehjem for nærmere informasjon.