13 oktober2015

Attendo Norges Hovedkontor er sertifisert som Miljøfyrtårn!

Jeg har aldri gjennomført en hovedsertifisering som har hatt så god dokumentasjon og så lite avvik, sa sertifisøren da Attendos hovedkontor ble sertifisert som Miljøfyrtårn i sommer. Vi er stolte over å ha et godt kvalitetssystem og gjort et så godt forarbeid at sertifiseringsprosessen gikk veldig raskt.

I henhold til vår miljøpolicy driver Attendo sin virksomhet med respekt og omsorg for miljøet, og vi krever at ansatte, entreprenører og leverandører utfører aktivitetene sine ut fra denne. Attendo legger vekt på hvordan man kan bidra til å forbedre driften når det gjelder miljøet samt redusere miljøavtrykket.
Attendo Norge har som mål at alle våre virksomheter skal miljøsertifiseres etter Miljøfyrtårnmodellen. Attendos Hovedkontor i Oslo ble sertifisert i sommer, og nå står Paulus sykehjem for tur, før prosessen startes ved de øvrige virksomhetene. Vi ser allerede nå at prosessen bidrar til økt miljøbevissthet hos våre ansatte, og sikrer at vi gjør gode miljøvalg.