Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Attendo selger virksomheten i Norge 01.09.2020

Attendo har inngått avtale om salg av sine norske virksomheter til Lovisenberg Omsorg som eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Eierskiftet gjelder fra 1 juli 2020.

Attendos norske virksomheter består av fem sykehjem, der tre av dem er konkuranseutsatte kontrakter som opphører innen de kommende to år. Jamfør den politiske diskusjonen om konkurranseutsetting av helse- og velferdstjenester i Norge, mener Attendo at det ikke finnes forutsetninger for å utvikle en langsiktig bærekraftig virksomhet innen eldreomsorg i Norge.

Attendo har gjennom flere år ligget i forkant når det gjelder utvikling av arbeidsmetoder, kvalitetssystem og aktiviteter som høyner livskvaliteten for de som bor på våre sykehjem i Norge. På tross av en høyt verdsatt virksomhet, finnes det små muligheter for Attendo og andre private selskaper for å utvikle ny virksomhet, og våre nåværende avtaler løper ut innen de neste to årene.

«Jeg er overbevist om at Lovisenberg Omsorg kommer til å ivareta beboerne og våre ansatte på en god måte, og fortsette arbeidet med å utvikle omsorg med omtanke», sier Ammy Wehlin, affärsområdeschef for Attendo Skandinavia.

Vår norske hjemmeside overføres til Lovisenberg.no i løpet av september.