1 september2015

Attendo tar over driften av Romsås sykehjem

Attendo Velferd AS overtar driften av Romsås sykehjem fra 1. september 2015. Vi er stolte og glade for at Sykehjemsetaten i Oslo kommune viser oss denne tilliten.

Attendo samarbeider nært med lederne ved Romsås for å forberede og sikre en god overtakelse. Vi er svært glade for de aller fleste ansatte har valgt å bli med oss videre!
Vi vil jobbe for at beboerne ved Romsås sykehjem skal få en aktiv hverdag ut fra sine ønsker og behov. Vi vil legge tilrette for møteplasser mellom sykehjemmet og nærmiljøet, og vil blant annet bygge en kafe i 1. etasje.