Finansiell informasjon

En voksende virksomhet i hele Norden

Stadig flere henvender seg til Attendo for å få dekket sine behov for omsorg og pleje.I lopet av 2015 omsatte Attendo i overkant av 9,8 milliarder kroner fordelt mellom fire land. Fortjenesten etter skatt og finanskostnader ble 286 millioner kroner, eller like under 3 prosent.

Attendo betaler skatt i de landene hvor virksomheten går med overskudd over tid. I lopet av 2015 betalte Attendo totalt 86 millioner kroner i skatt.

Attendo (millioner kroner) 2015 2014 2013
Omsetning 9 831 9 045 8 465
Fortjeneste 286 263 363
Fortjenestemargin, % 2,9% 2,9% 4,3%
Antall ansatte (gj.snitt) 14 512 14 214 13 575
Skatt betalt 86 78 77

 

Attendo i Norge
Attendo ble grunnlagt i år 1997 i Norge som Bure Helse. Virksomheten omfatter i dag 7 enheter i 3 kommuner. Norge står for litt under 3 prosent av den totale omsetningen i Attendo.

Attendo har lang erfaring fra å drive virksomheter på oppdrag fra kommuner. Hoveddelen av virksomhetene i Norge drives idag på enterprise, men Attendo driver også virksomhet i egen regi, der Attendo selv utformer virksomheten.

Attendo Norge 2015 Norge Totalt
Omsetning (MSEK) 264 9 831
Antal ansatte (gj.snitt) 372 14 512
Enheter i drift 7 489
  - hvorav egen regi 2 354
Plasser i boenheter 394 13 351
  - hvorav egen regi 84 9 367
Hjemmetjenestebrukere 130 11 170
  - hvorav egen regi 130 10 550
Lokal tilstedevaerelse (antall kommuner) 3 198