Kvalitet

Aktivt kvalitetsarbeid

Det er i møtet mellom enkeltindividet og oss i Attendo at det avgjøres om vi lykkes i å gi god omsorg eller ikke. Derfor er begrepet kvalitet for oss i bunn og grunn et spørsmål om imøtekommenhet. De vi gir pleie og omsorg skal oppleve at vi møter dem med engasjement, kompetanse og hjelpsomhet.
kvalitet_dam-linjal.jpg

Myk side og struktur

Der brukerne møter en ”myk” side, finnes det en tydelig struktur i kvalitetsarbeidet: rutiner og retningslinjer, systemer og dokumentasjon. Vår erfaring er at gode rutiner gir mer tid til brukerne – vi slipper å fi nne nye løsninger i hver situasjon og kan gi ”det lille ekstra” som vi vet betyr så mye for den enkeltes opplevelse. Samtidig gir rutinene oss mulighet til å planlegge, måle, følge opp og utvikle virksomheten.

Tåler å bli gransket

Som privat tilbyder av pleie- og omsorgstjenester har vi alltid oppmerksomheten rettet mot oss. Det synes vi er bra. Med den kvalitetstenkningen som gjennomsyrer selskapet, tåler vi å bli gransket. Det hjelper oss med å oppdage eventuelle mangler i tide. Når det blir oppdaget feil, hjelper kvalitetssystemet oss med å fi nne tiltak raskt slik at skaden blir minst mulig. Fundamentet i kvalitetsarbeidet vårt er hele tiden å jobbe for å bli enda bedre på å gi omsorg og pleie.