Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Kvalitet

Aktivt kvalitetsarbeid

Det er i møtet mellom enkeltindividet og oss i Attendo at det avgjøres om vi lykkes i å gi god omsorg eller ikke. Derfor er begrepet kvalitet for oss i bunn og grunn et spørsmål om imøtekommenhet. De vi gir pleie og omsorg skal oppleve at vi møter dem med engasjement, kompetanse og hjelpsomhet.

Myk side og struktur

Der brukerne møter en ”myk” side, finnes det en tydelig struktur i kvalitetsarbeidet: rutiner og retningslinjer, systemer og dokumentasjon. Vår erfaring er at gode rutiner gir mer tid til brukerne – vi slipper å fi nne nye løsninger i hver situasjon og kan gi ”det lille ekstra” som vi vet betyr så mye for den enkeltes opplevelse. Samtidig gir rutinene oss mulighet til å planlegge, måle, følge opp og utvikle virksomheten.

Tåler å bli gransket

Som privat tilbyder av pleie- og omsorgstjenester har vi alltid oppmerksomheten rettet mot oss. Det synes vi er bra. Med den kvalitetstenkningen som gjennomsyrer selskapet, tåler vi å bli gransket. Det hjelper oss med å oppdage eventuelle mangler i tide. Når det blir oppdaget feil, hjelper kvalitetssystemet oss med å fi nne tiltak raskt slik at skaden blir minst mulig. Fundamentet i kvalitetsarbeidet vårt er hele tiden å jobbe for å bli enda bedre på å gi omsorg og pleie.