Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Medarbeidere

Å arbeide med mennesker som har behov for pleie og omsorg, er en av de viktigste jobbene som finnes. Enten man jobber på et sykehjem, i hjemmetjenesten eller på en bolig for enslige flyktningbarn, må man forstå den enkeltes behov og kunne omsette dette til individuelt tilpasset omsorg.

Kompetanse er alfa og omega i vårt firma; Både fagkomptanse, dine erfaringer, interesser og engasjement. Vi tilstreber at du benytter all din kompetanse, både for å utvikle firmaet og ikke minst deg selv. Vi gir deg mulighetene og du har ansvar for å gjøre noe med dem. I tillegg mener vi at gode holdninger, verdier og innstilling til jobben er svært viktig. Du må derfor ta et aktivt valg og ta stilling til hva våre verdier betyr for deg.

Attendo har virksomheter både i Sverige, Norge og Danmark, noe som gir deg muligheter også utenfor Norges grenser.