Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Om behandling av personopplysninger

Attendo er et ledende helse- og omsorgsforetak som utfører tjenester av høy kvalitet med kvalifisert arbeidskraft på oppdrag fra offentlige bestillere. For å kunne tilpasse tjenestene til hvert enkelt individs behov og ønsker på best mulig måte og for å kunne oppfylle lovgiverens og/eller bestillerens krav samler Attendo inn og behandler forskjellige typer personopplysninger.

Ambisjonen vår er at du skal føle deg sikker og trygg når du gir fra deg personopplysninger eller andre integritetssensitive opplysninger til Attendo. Vi behandler og håndterer alle personopplysninger i tråd med et fastsatt regelverk for personvern som skal sikre at vi setter i verk nødvendige tiltak for å beskytte sensitive opplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer ut fra bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR, General Data Protection Regulation) og andre retningslinjer innenfor Attendo-konsernet.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Attendo AB er behandlingsansvarlig, i samsvar med EUs personvernforordning, for den behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor alle deler av Attendo.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker vanligvis personopplysninger til følgende formål:

  • å gi individtilpasset behandling og omsorg i samsvar med gjeldende lover og forskrifter – dette innebærer blant annet journalføring og planlegging av helse- og omsorgstjenester
  • å søke om skattefradrag for helse- og omsorgstjenester
  • å opprette og håndtere fakturaer
  • å håndtere innmeldt interesse, svare på spørsmål eller informere deg om endringer/nyheter i tjenestetilbudet vårt eller ledige tjenester
  • å kunne oppfylle det som følger av et ansettelsesforhold

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene ovenfor, eller så lenge vi er pliktige å lagre dem etter loven. Personopplysninger som ikke lenger brukes, slettes på jevnlig basis.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene vi har om deg, når som helst. Ber du om dette mer enn én gang per kalenderår, tar vi en administrativ avgift for å levere ut opplysningene.

Dersom opplysningene dine er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet, endret eller slettet. Du kan også når som helst kalle tilbake samtykket til at vi kan lagre de opplysningene som ikke er omfattet av lovkrav. Vi kan ikke slette opplysninger der det foreligger lovkrav om lagring, for eksempel som følge av regnskapsregler eller opplysninger som er nødvendige for at Attendo skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor kunder og ansatte.

For å kreve utlevering av de personopplysningene vi har om deg eller gjøre endringer i informasjonen vi har, kan du kontakte oss gjennom å fylle ut og sende inn skjemaet du finner på denne siden, i tråd med veiledningen på skjemaet. Ikke glem å legge ved en bekreftet kopi av legitimasjon for deg (og eventuelt vergen din) for å bevise din identitet. Uten dette vil vi ikke kunne behandle kravet.

Utlevering av personopplysninger

Attendo leverer bare ut opplysninger til tredjepart når det er nødvendig for å oppfylle tjenestene våre eller for oppfylle forpliktelser overfor en offentlig bestiller eller lignende. Vi kan for eksempel levere ut opplysninger til kommunen når vi etter avtale er bundet til å føre journal i kommunens journalsystem, til skatteetaten for å søke om skattefradrag, til en digital postkasse for å distribuere lønnsslipper og til inkassobyråer for inndriving av fordringer.

I tillegg kan personopplysningene dine også bli levert ut til Attendos leverandører av IT-tjenester. Det innebærer at personopplysningene dine kan bli sendt utenfor EU/EØS-området. Ved slik overføring er Attendo ansvarlig for at det settes i verk nødvendige tiltak for databeskyttelse.

Attendo AB er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som håndteres av morselskapet og datterselskapene. De leverandørene Attendo bruker, er databehandlere. Databehandlerne forplikter seg til å følge Attendos instruksjoner og har ikke rett til å levere ut dine personopplysninger til andre eller til å bruke dem til andre formål enn de som er oppgitt i instruksjonene fra Attendo. Databehandlerne skal også sette i verk tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine.

Personopplysninger kan også bli levert ut hvis det følger av lov, forordning eller beslutning fra domstol eller myndigheter.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi setter fortløpende i verk tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, manipulasjon og ulovlig tilgang. Våre sikkerhetstiltak tilpasses kontinuerlig for å holde tritt med den tekniske utviklingen og så langt som mulig forebygge eventuelle trusler.

Om informasjonskapsler

En informasjonskapsel (engelsk cookie) er en datafil som et nettsted ber om å få lagre på datamaskinen din. Informasjonskapsler brukes for å gi deg tilgang til forskjellige funksjoner og tjenester og for å forbedre brukeropplevelsen av nettstedet.

Det finnes to typer informasjonskapsler: permanente og midlertidige. Attendos nettsider bruker begge typene informasjonskapsler for å lagre statistikk om hvor mange besøkende vi har, og hvilke sider de besøker. Vi lagrer ingen personlig informasjon i informasjonskapsler.

Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du stille inn nettleseren slik at du automatisk avviser lagring av dem, eller slik at du blir bedt om samtykke hver gang et nettsted ber om å få lagre en informasjonskapsel. Gjennom nettleseren kan du også slette tidligere lagrede informasjonskapsler.

Velger du å avvise eller slette informasjonskapsler fra Attendos nettsteder, kan det påvirke opplevelsen av nettstedet og føre til at visse funksjoner ikke fungerer som de skal.

Kontakt

Spørsmål om Attendos integritets- og databeskyttelse besvares av personvernombudet i Attendo (DPO) eller av den behandlingsansvarlige i det aktuelle landet (DPM).

Personvernombud:

Fredrik Lagercrantz
fredrik.lagercrantz@attendo.com

Krav om innsyn i eller endring av personopplysninger skal skje på skjemaet som kan lastes ned på denne siden.

Skjemaet sendes per post til adressen

Attendo AB
Att.: Local DPM
Box 715
182 17 DANDERYD
SWEDEN

Ikke glem å legge ved en bekreftet kopi av legitimasjon for deg (og eventuelt vergen din) for å bevise din identitet. Uten dette vil vi ikke kunne behandle kravet.

Länkar personopplysninger

Attendo bryr seg om og prioriterer personvernet ditt. Det er derfor en selvfølge for oss at vi alltid gjør det vi kan for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte og å overholde lovene om personvern.

Attendo er opptatt av ditt personvern. Det er derfor en selvfølge for oss å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte og følge gjeldende lovgivning for databeskyttelse.

Attendo bryr seg om og prioriterer personvernet. Derfor er det en selvfølge at vi alltid gjør vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte og følge gjeldende personvernlovgivning.

Skjemaet personopplysninger

De personopplysningene Attendo behandler, har du som registrert rett til å gjøre deg kjent med i henhold til personvernforordningen.

Vi i Attendo tar datasikkerhetssaker på største alvor. Dette skjemaet er for deg som har oppdaget en hendelse som omfatter personopplysninger hos Attendo.