Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Varsel om hendelse vedrørende personopplysninger

Varsel om hendelse vedrørende personopplysninger

Vi i Attendo tar datasikkerhetssaker på største alvor. Dette skjemaet er for deg som har oppdaget en hendelse som omfatter personopplysninger hos Attendo. En personopplysningshendelse defineres som en sikkerhetshendelse dersom den fører til utilsiktet eller ulovlig sletting, tap eller endring av personopplysninger som Attendo behandler. Det kan også være snakk om en personopplysningshendelse dersom en sikkerhetshendelse fører til uautorisert fjerning eller uautorisert tilgang til de behandlede personopplysningene (datalekkasje). Vennligst fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig før du sender inn varselet.

Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.
Type hendelse:*
Er hendelsen politianmeldt?*