Varsel om hendelse vedrørende personopplysninger

Vi i Attendo tar datasikkerhetssaker på største alvor. Dette skjemaet er for deg som har oppdaget en hendelse som omfatter personopplysninger hos Attendo. En personopplysningshendelse defineres som en sikkerhetshendelse dersom den fører til utilsiktet eller ulovlig sletting, tap eller endring av personopplysninger som Attendo behandler. Det kan også være snakk om en personopplysningshendelse dersom en sikkerhetshendelse fører til uautorisert fjerning eller uautorisert tilgang til de behandlede personopplysningene (datalekkasje).

Vennligst fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig før du sender inn varselet.

Når skjedde hendelsen?
:
Når ble det oppdaget?
:
Kontaktinformasjon: