Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Visjon og verdier

Attendo er et stort selskap med mange ansatte. Derfor er det viktig at vi har en felles visjon og verdier som knytter oss sammen. Mennesker kommer til oss fordi de trenger ulike former for hjelp og støtte. De er ofte i en sårbar situasjon. Vi i Attendo tror at alle mennesker, uavhengig av livssituasjon, kan styre sitt eget liv.

Vår visjon

år visjon er vårt aller viktigste mål.

For oss betyr Å styrke individet at:

 • Hvert individ kjenner seg delaktig og hørt
 • Hvert individ kjenner seg møtt med respekt og varme
 • Hvert individ kjenner de får støtte til å være selvstendig
 • Hvert individ kjenner seg trygg og sikker
 • Hvert individ kjenner at livskvaliteten blir positivt påvirket

Våre verdier

De tre verdiene våre – kompetanse, engasjementog omtanke – er retningslinjene for alt vi gjør, og hvordan vi opptrer overfor hverandre og brukerne. Verdiene hjelper oss med å gjøre visjonen til virkelighet.

Kompetanse

 • Vi prøver alltid å forstå hvert eneste individs ønsker og behov
 • Vi er stolte over å være ledende innen kvalitet og viser gjerne frem resultatene
 • Vi gjør de riktige tingene til rett tid.
 • Vi er nøyaktige og oppmerksomme på detaljer.
 • Vi bidrar til utvikling ved å finne løsninger der andre finner problemer.

Engasjement

 • Vi er stolte over det vi gjør, og over å være en del av Attendo.
 • Vi er pålitelige og holder det vi lover.
 • Vi har drivkraft og prøver alltid å overgå forventningene.
 • Vi føler tilfredsstillelse med godt utført arbeid.

Omtanke

 • Vi får mennesker til å føle trygghet og sikkerhet.
 • Vi gir hjelp til selvhjelp.
 • Vi møter alltid hver person med respekt.
 • Vi lytter alltid til hver enkelt og tilpasser handlingene våre deretter.
 • Vi arbeider som et team og støtter hverandre.