Psykisk helse

Service · omsorg og pleie – På din måte
Bo- og omsorgstilbud for mennesker med psykiske lidelse. Våra tilbud har en miljøterapeutisk tilnærming, med individuelle tiltak basert på beboernes behov.

Finn oss!

Velg virksomhet
Hele Norge
Viser 1/1
Beskrivelse Kontakt  

Attendo Kroksund

Attendo Kroksund har fokus på å ivareta hele mennesket gjennom å jobbe for et verdig liv i et...

Gamleveien 1, 3531 Krokkleiva

Gamleveien 1, 3531 Krokkleiva

Här finns lediga platser!
5

Vårt mål for deg som bor på en av våre avdelinger er at du skal oppleve hverdagstrygghet, forutsigbarhet, og stabilitet.  Vi tilpasser tilbudet som også ivaretar ditt behov for et sosialt nettverk. Det arrangeres sammenkomster med pårørende og personal to ganger i året.    

Vi tilbyr målrettet miljøarbeid og kontinuerlig langsiktig psykiatrisk og somatisk oppfølging i en tilpasset bolig beliggende i vakre omgivelser med kjent og stabilt personale.

Sammen med din primærkontakt og teamleder bestemmer du hvordan din dag skal se ut – hvilken støtte og hjelp har du behov for. Dine ønsker og behov nedfelles i en samarbeidsavtale og en tiltaksplan. Dette er grunnlaget som personalet jobber ut fra for å sikre at du får omsorg på din måte.

Vi har et bredt aktivitetstilbud som er utarbeidet sammen med beboerne, ved siden av dette får du også tilbud om å være med primærkontakt ut på ene-turer.

På våre avdelinger har vi i tillegg til sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, et eget kjøkken med kjøkkenpersonell som har fokus på hjemmelaget kost og god hverdags-mat. Kjøkkenet tilpasser også kost til dine behov. Vi har eget renhold-personell, vaktmestere, og vaskeri, men det er også mulighet for å vaske egne klær.

Vi har egen psykiater som kommer på visitt, som følger opp medisinering, bistår avdelingene, internundervisning for personalgruppa, og tilbyr jevnlig samtaler med beboerne.