Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Attendo Maribu/Marie Treschow sykehjem

Ryllikveien 33, Tolvsrød

Fakta

Type virksomhet
Sykehjem
Antal plasser
84

Velkommen til oss

Daglig lederAnnegull Kjenna

Telefon: 48150328

Vårt mål er at hver enkelt bruker og pårørende skal oppleve at Maribu er et godt sted å være. "Å styrke individet" betyr for oss at alle brukere skal bestemme over sin egen hverdag og alt som vedrører den i den grad vedkommende orker og ønsker. Vi forsøker å bli kjent med beboerne gjennom velkomstsamtalen og ved bruk av "min historie". Alle beboere får en kontaktperson og en ansvarlig sykepleier.

Bomiljø

Maribu As er et privat sykehjem som har vært i drift i over 30 år, og som har gitt gode tjenester til sykehjemsbeboere i Tønsberg og omegn. Fra høsten 2010 er sykehjemmet driftet av Attendo Norge AS. Maribu AS består av to adskilte enheter, Maribu og Marie Treschow, og har totalt 84 heldøgnsplasser.

Maribu ligger på Tolvsrød i Tønsberg Kommune kun 5 minutters gange fra sjøen. Bygget sto ferdig i 1981, og ble utvidet i 1986. Maribu har høy standard. Alle beboere har store fine enerom med eget bad. Hjemmet har plass til 46 beboere, fordelt på en demensavdeling og en somatisk avdeling. Sykehjemmet har en hjemmekoselig atmosfære. Det er flotte terrasser og uteområder, og gode turmuligheter som brukes aktivt av beboerne.

Marie Treschow ligger nydelig til helt nede ved sjøen på Nes i Tønsberg kommune. Bygget sto ferdig i 1986. Her er det plass til 38 beboere fordelt på to avdelinger. Alle beboere har eget rom og bad. Sykehjemmet har hyggelige fellesarealer og flotte terrasser. Det ligger midt i en stor park som er flittig brukt om sommeren.

Tønsberg kommune leier 80 av plassene på Maribu AS. Disse plassene tildeles gjennom tildelingsteamet i Tønsberg kommune. De resterende plassene leies ut til nabokommuner eller privatpersoner for kortere eller lenger opphold på forespørsel fra interesserte.

Personal

Vår personalgruppe består av:

Driftsleder, 3 fastleger, sekretær, sykepleiere, hjelpepleiere, aktivitetsledere, pleieassistenter, renholdere, kjøkkenansatte og matkontakter. Vi har vaktmester tjenester, fysioterapaut og frisør en gang pr. uke. Hver avdeling ledes av en teamleder.

Vårt mål er å tilby pleie, behandling, omsorg og trygghet på brukerens måte.

Individuell omsorg

Vårt mål er at hver enkelt bruker og pårørende skal oppleve at Maribu er et godt sted å være. "Å styrke individet" betyr for oss at alle brukere skal bestemme over sin egen hverdag og alt som vedrører den i den grad vedkommende orker og ønsker. Vi forsøker å bli kjent med beboerne gjennom velkomstsamtalen og ved bruk av "min historie". Alle beboere får en kontaktperson og en ansvarlig sykepleier. Disse utarbeider en tilrettelagt plan for oppfølging ut fra behov og ønsker.

Pårørende er en viktig samarbeidspartner, og er den som kjenner den enkelte best. Vi har faste møter og samtaler for å sikre god og gjensidig informasjon.

Avlastningsplasser

Behov for sykehjemsplass, avlastingsplass eller et ferieopphold?

Maribu og Marie Teschow har 4 plasser som leies ut til privatpersoner eller kommuner for kortere eller lengre perioder.

Vi gir god pris på ferieopphold og avlastningsplass, og gir rabatter om det er snakk om lengre opphold for privatpersoner.

Ta kontakt med daglig leder Annegull Kjenna!

Mat

Dagens høydepunkt

Måltidene er dagens høydepunkt for mange. Vi forsøker å gjøre dette til en sosial og hyggelig stund, og legger vekt på trivsel rundt måltidet. Vi sørger for at den enkelte får god og næringsrik mat ved å tilrettelegge og tilpasse måltidene ut fra den enkeltes ernæringsbehov. Vi har egne avdelingskjøkken hvor vi tilbereder maten, vi legger vekt på å servere god mat som beboerne har et forhold til. Lukten av kjent mat stimulerer matlyst og gode minner for mange. Erfaringsmessig foretrekker de fleste å spise sammen med andre til faste tider.

Adresse

Her finner du oss

Maribu
Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød
Her finner du oss

Marie Treschow
Nesalleen 69 3124 Tønsberg
Her finner du oss