Attendo følger utviklingen av koronaviruset. Besøksforbud og adgangskontroll i alle våre virksomheter. Les mer

Romsås Sykehjem

Romsås Senter 1, Oslo

Fakta

Type virksomhet
Sykehjem
Antal plasser
93

Velkommen til oss

Daglig lederAnne Lise Skæveland

Telefon: 0047 911 73 592

Attendo Romsås sykehjem ligger i Romsås senter i Groruddalen. Vi jobber for en aktivt og meningsfylt hverdag i tråd med den enkelte beboers ønsker og behov. Vi vil skape et aktivt miljø der beboerene bestemmer over sin egen hverdag, og samtidig gjøre sykehjemmet til en trivelig møteplass mellom generasjoner i nærmiljøet.

Bomiljø

Bomiljø på Romsås

Attendo Romsås sykehjem har 93 heldøgnsplasser, fordelt på 5 avdelinger. Post 3 - 6 er somatiske avdelinger med hhv 20 og 21 beboere. Post 2 er en skjermet avdeling for personer med ulike former for demens. Alle beboere har eget rom, de fleste deler toalett og dusj. På post 2 har 11 av 12 beboere eget toalett og dusj.

Vi oppfordrer beboere og deres pårørende til å sette sitt eget preg på rommet; med egne møbler, gjenstander, bilder og ting de setter pris på og har et forhold til. Det hjelper våre ansatte til å bli bedre kjent med den enkeltes livshistorie og bidrar til trivsel.

Alle avdelinger har en eller flere fellesstuer med kjøkken, hvor vi samles til måltider, hyggelig lag eller ulike hverdagsaktiviteter. Fellesareal som korridor og stuer er nyoppusset på alle avdelingene.

Våre ansatte

Dyktige medarbeidere

Attendo Romsås sykehjem har dyktige medarbeidere som jobber tverrfaglig for å sikre god omsorg for den enkelte. Personalgruppen består av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitører, kulturarbeider, assistenter og renholdere. Sykehjemmet ledes av daglig leder som er sykepleier, og hvert team ledes av teamledere som også er sykepleiere. Kvalitetsleder er sykepleier og har ansvar for oppfølging av faglig kvalitet. Hver beboer har en kontaktperson og en ansvarlig sykepleier.

Vårt mål er stolte og engasjerte medarbeidere som trives med å jobbe med eldre og yte service, slik at beboerne opplever en trygg og trivelig hverdag. Vi ønsker å gjøre en forskjell slik at både beboere, pårørende og ansatte skal føle det trygt og godt å ha tilhørighet til Romsås sykehjem Attendo.

Attendo Romsås sykehjem er godkjent lærebedrift, og er med i Opplæringskontorert i Oslo kommune.

Øvrige tilbud

Fokus på bedre hverdagsliv

Vi er så heldige at vi ble, som ett av fire sykehjem, gitt ekstra midler for en felles satsning på det som skal skje i hele eldreomsorgen, nemlig fokus på Bedre Hverdagsliv. Dette prosjektet er bygget på at langtidshjemmet skal være gjekjennbart for de som bor her, det vil si at det i størst mulig grad skal være et hjem og ikke en institusjon. Omsorgen som gis skal være personsentrert og beboere skal ha mulighet fortsatt til å delta på hverdagslige gjøremål. Tro- og livssyn skal kartlegges og det skal legges til rette for at det fortsatt skal være mulig å få dekket åndelige og eksistensielle behov. Når det gjelder ansatte driver vi et kontinuerlig arbeid hvor vi vektlegger holdninger, visjonen vår, verdiene våre og at vi ikke minst skal ha en effektiv organisering av postene.

Vi åpnet våren 2017 en cafè i 1. etasje. Denne skal være et åpent tilbud til beboere, pårørende, ansatte og ikke minst nærmiljøet. Cafèen, Mind the Gap, drives av en privat drifter på oppdrag fra oss.

Vi har også et flott bibliotek som brukes både til å låne/hente bøker og til å arrangere mindre selskap.

Månedens kulturaktiviteter henger oppslått i inngangspartiet og på avdelingene, og pårørende er velkommen til å delta sammen med sine.

Vi har et godt samarbeid med aktører i nærmiljøet, som på ulike vis bidrar til en aktiv hverdag for våre beboere.

Mat

God mat i hyggelig selskap setter en spiss på hverdagen

Et måltid dreier seg ofte mer enn om bare maten. Vi forsøker å gjøre dette til en sosial og hyggelig stund, og sørger for at den enkelte får god og næringsrik mat. Vi tilrettelegger og tilpasser måltidene ut fra den enkeltes ernæringsbehov og tilpasser tid og sted etter ønsker og behov. Vi skaper matglede ved å servere mat du liker og er kjent med. Dette er situasjoner som skal legge til rette for deltakelse og opplevelse av mestring. Samtaler rundt et godt måltid og i hyggelig lag kan hente fram mange gode minner. Middagen kjøper vi fra Matvarehuset i Bergen, resten tilbereder vi selv på avdelingene. Vi har et eget ernæringsråd på huset som hele tiden jobber med å ha fokus på gode måltider, mathåndtering og forbedringer.

Dessverre krever kartet en nyere nettleser med JavaScript muliggjort for å fungere.

{"markers":[{"position":{"lat":59.963498,"lng":10.892491},"content":"<h4>Romsås Sykehjem</h4><p>Romsås Senter 1 </br> 0970 Oslo </br> </p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=59.963498,10.892491' target='_blank' >Finn her</a>"}]}

Besøksadresse

Romsås Senter 1,
0970 Oslo

Åpne veibeskrivelse